Čím se u nás platilo a co se dalo koupit za denár nebo groš

Před vznikem prvních mincí fungoval výměnný obchod. Dalo se také platit železnými pruty, dobytkem nebo plátěnými šátky kiráty.

Statéry

Prvním platidlem, které je potvrzené na českém území, jsou duhovky. Jde o keltské zlaté mince kterým lidé začali říkat duhovky, protože je občas nalézali na polích po prudkém dešti. Déšť mince omyl a ony se potom třpytily ve slunci. Lidé je spojovali s duhou a domnívali se, že padají právě z ní.

Denáry

Denáry se na našem území používaly od poloviny 10. století do 13. století. Existovaly dva druhy: české a moravské denáry a byly na nich křesťanské motivy nebo portrét panovníka.

Kolem roku 1050 po měnové reformě se začínají razit denáry s menšími rozměry a hmotností, jakost stříbra byla 0,960, často však obsah stříbra klesal na zlomek původně stanovené hodnoty

Jeden denár měl v 10. až 12. století hodnotu asi deseti slepic, dalo se za něj koupit obilí pro jednoho člověka na měsíc anebo ječmene pro koně na 40 dní

  •  

Brakteáty

Brakteáty vydávali panovníci Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II. Brakteáty české vznikaly v letech 1225 až 1300, v letech 1250 až 1300 pak také brakteáty moravské.

Mince byly zvlněné a proto se jim říkalo plecháče. Nedaly se skládat do hromádek, nápisy se rozmazávaly a důsledkem toho bylo jejich stažení z oběhu

Za  dva až čtyři plecháče byl kus sýra, za 12 plecháčů jehně, v době hladu stál pytel žita 120 plecháčů.

  •  

Groše

Groše platily od roku 1300 do konce 16. století, ale v oběhu zůstaly jako drobné ještě pár dalších století. Razily se v mincovně v Kutné Hoře, která byla v době objevení stříbrných nalezišť téměř stejně velká jako Praha

Groš se dělil na 12 haléřů neboli parvů.

Ve 14. století se dalo za 2 haléře, tedy šestinu groše, pořídit jedno vejce, za groš byl kus másla nebo sýra, tři groše stále sekera a kráva se dala koupit za 22 až 55 grošů.

V 15. století byla za groš slepice nebo 18 cihel, vůz písku stál šest grošů, kráva vyšla na 24 až 40 grošů a kůň na 120 grošů.

V 16. století stála jeden groš uzda, hrábě vyšly na tři groše a za pět grošů byla kopa vajec. Sud piva stál až 12 grošů a boty 18 grošů, .

Tolary

První tolary dal razit Jáchym Šlik ze stříbra v Jáchymově, název tolar vznikl z německého názvu Joachimsthaler, což znamená z údolí svatého Jáchyma  v Krušných horách, kde se na počátku 16. století otevřely stříbrné doly.

V Praze se tolary razily v ojedinělých ražbách v letech 1535 a 1539, od roku 1557 pak vznikaly už stabilně. Od roku 1543 razila tolary Kutná Hora. Ražba v Čechách se přerušila v roce 1561, kdy císař Ferdinand I zavedl zlatníkový mincovní systém. Znovu se pak tolar razil od roku 1573 až do 19. století.

V 17. století se za jeden tolar dalo pořídit 12 slepic nebo nebo čtyři kopy vajec.

V 18. století se za jeden tolar pořídilo několik liber hovězího masa, kráva stále sedm tolarů.

V 19. století byly za jeden tolar čtyři slepice, na jeden a půl tolaru vyšla kopa vajec.

Krejcary

Krejcary u nás platily od vzniku Habsburské monarchie roku1526 a nahradily je až haléře po zavedení korunové měny po roce 1892.

Razily se krejcary i jejich násobky, dvoukrejcary, desetikrejcary, třicetikrejcary (půlzlatníky) a šedesátikrejcary (zlatníky).

Se znovuzavedením tolarové měny  v roce 1573 začaly krejcary mizet a objevily se znovu až v roce 1619 po mincovní reformě, kdy znovu platil krejcar a také tří, dvanácti, dvacetičtyř, třiceti a osmačtyřicetikrejcary. Objevily se také jejich díly, půl a čtvrtkrejcar.

Stříbrné krejcary nahradily roku 1760 měděné spolu s měděnou grešlí. Jednalo se o první kreditní peníze u nás. Poslední ražbou byl dvacetikrejcar z roku 1856.

V 16. století se za 60 krejcarů dala koupit uzda.

V 17. století vyšla kopa vajec nebo sáh dříví na 15 krejcarů.   

Koruny

Korunová měna vznikla 11. srpna 1892, staré zlatkové peníze však dlouho zůstávaly v oběhu. Korunové bankovky přišly do oběhu až roku 1900. Koruna se dělila na 100 haléřů. Z přepočítacího poměru 2:1, kdy desetikorunapředstavovala pětizlatkovou bankovku vzniklo dodnes známé lidové označení pětka pro desetikorunu.

Po rozpadu Rakouska-Uherska převzala Československá republika korunovou měnu jako jediná ze zemí bývalého mocnářství. První bankovky se tiskly v roce 1919, první mince v hodnotě dvaceti a padesáti haléřů se ale razily až s letopočtem 1921 a do oběhu se dostaly v roce následujícím. Existují ale i zkušební ražby se starším letopočtem.

Přejít nahoru