Desetidukát za deset milionů

Desetidukát z pražské mincovny za vlády Fridricha Falckého z počátku 17. století se v červnu v pražské aukci prodal za více než deset milionů korun. Vyvolávací cena mince byla dva miliony korun, nakonec se prodala za 8,55 milionu korun. Včetně 20% aukční přirážky za ni kupec zaplatí 10,26 milionu korun.

Dukát se vydražil v první části aukce, která nesla podtitul 100 rarit. Celkově se na ní prodaly mince za 65,23 milionu korun.

Vzácná pražská ražba podle katalogu nese na líci obraz stojícího krále ve zbroji mezi českým a falckým znakem, na rubu je dělený pětidílný znak v kruhovém poli. Produkce pražské mincovny za vlády Fridricha Falckého byla podle odborníků nominálově nejpestřejší z českých mincoven. Ražba ve jménu krále započala v Praze až v roce 1620.

Za 6,66 milionu včetně přirážky se prodal desetidukát Ferdinanda II. z počátku 17. století vyvolávaný za milion korun. Za 2,76 milionu našla kupce medaile vycházející k miléniu sv. Václava, které připadalo na rok 1929, vyvolávala se za 1,5 milionu korun.

Za 2,04 milionu korun se prodal dukát z pražské mincovny vyrobený za panování Ferdinanda I. Produkce mincovny trvala s přestávkami přibližně mezi lety 1530 a 1547. Do roku 1557 se činnost pražské mincovny přerušila, znovu se razilo až po obnovení činnosti a to jen v omezeném množství v letech 1561 a 1562. Nedatované pražské dukáty Ferdinanda I. ražené v prvních letech jeho vlády jsou velice vzácné a do této kategorie patří i tento vydražený exemplář.

Nejdražšími mincemi vydraženými na českých aukcích jsou svatováclavský pětidukát z roku 1937, prodaný v roce 2021 v přepočtu za 27 milionů korun (bez aukční přirážky asi 23 milionů korun) a desetidukát Ferdinanda III. vyražený v Kremnici v roce 1642 s vyvolávací cenou prodaný za 30 milionů korun včetně aukční přirážky.

Přejít nahoru