Jednu z nejcennějších numismatických sbírek má Národní muzeum

Numismatická sbírka Národního muzea představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor, který se vztahuje ke vzniku a vývoji peněz na našem území i v evropském a světovém kontextu. Sbírka obsahuje také medaile, účelové známky, řády či vyznamenání.

Zakladatelem sbírky byl František Šternberk-Manderscheid, který muzeu daroval ražby , rozsáhlý rukopisný materiál ve formě lístkového katalogu, sbírku českých mincovních nařízení a další rukopisné výpisky z oblasti mincovní organizace a dobové literatury.

V roce 1830 se stal správcem sbírky bibliotékář Národního muzea Václav Hanka. Přestože jeho působení někteří numismatici vnímali nepříznivě, právě on vytvořil nejstarší německy psaný katalog sbírky a v roce 1859 uskutečnil velký nákup 700 českých ražeb ze známé kolekce Viléma Killiana.

Od roku 1881 se sbírky ujal Josef Smolík a stal se prvním skutečným kustodem numismatické sbírky. Zejména díky systematickému sběru nálezů sbírku rozšířil, a tak se stěhovala z Nostického paláce do nynější historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí, kde vznikla první numismatická expozice.

Díky péči Gustava Skalského se sbírka rozšířila z původních 30 tisíc kusů na 130 tisíc. V roce 1922 vznikla nová numismatická expozice a pokračovaly práce na vytvoření dokonalé odborné knihovny.

Po druhé světové válce se sbírkové fondy rozrostly na tři čtvrtě miliónu kusů díky převodům ze zkonfiskovaného majetku do Národního muzea. V současné době obsahuje numismatická sbírka Národního muzea více než jeden milion sbírkových předmětů.

Více o pojmu numismatická sbírkarozdělení sbírek podle systému naleznete v sekci Pojmy.

Přejít nahoru