Česká numismatická společnost vydala ražbu k celosvětové pandemii Covid 19

Morová ražba COVID-19 vznikla k zatím poslední pandemii, která postihla lidstvo. Vydala ji Česká numismatická společnost v roce 2020. Autorem je Petr Soušek a svým provedením je variací na tradici renesančních ražeb z Jáchymova.

Ražba se částečně inspiruje nejstaršími klasickými morovými tolary. Ty se vyráběly do poloviny 16. století v jáchymovské mincovně a sloužily jako amulety proti moru a dalším nemocem. Tematicky na ně pak navázaly morové medaile, ražené již v mincovně Kremnici, které byly propracovanější a plastičtější. 

Morový tolar COVID-19 má na líci starozákonní motiv bronzového hada na kříži, tak jako jeho předlohy z počátku 16. století. Hlavu hada ale vystřídala hlava čínského draka. Po stranách jsou dvě skupiny postav. V poli mezi stromy a křížem je rozdělený nápis COVID 19. Mezi vnitřním a řetízkovým a vnějším zdobným vavřínovým kruhem na okraji ornament z pěti květů a opis HOMINE PLURIMA EX HOMITE SVNT MALA.

V rubu je stojící postava sv. Václava s praporcem a štítem s orlicí, která nahoře a dole dělí dvojici opisů mezi dvěma řetízkovými kruhy. Po okraji medaile je zdobný vavřínový kruh. V poli je do kruhu menším písmem nápis ČESKÁ NUMISMAT.  SPOL. L.P. MMXX. Vnější opis zní ORODUJ ZS NÁS SVATÝ VÁCLAVE, vnitřní pak NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM.

Starozákonní motiv vztyčení bronzového hada na poušti byl typický pro krušnohorské morové ražby a s malou úpravou se zachoval jako obraz líce nové medaile, i když jej doplňuje jiný opisem. Na rubu medaile se pak setkáváme s klasickým ztvárněním svatováclavského motivu, který je téměř o tisíciletí mladší a typicky český. Tato kombinaci motivů vhodně doplňuje originální soubor z 16. století.

Ražba je pokračováním tradice morových tolarů. Ideový návrh spojuje starou krušnohorskou renesanční tradici s tradicí svatováclavskou, která odráží ryze českou prosbu o pomoc v těžkých dobách.

Medaili vydala královéhradecká pobočka České numismatické společnosti a každou posvětila jeho eminence kardinál ThLic. Dominik Duka, O. P., arcibiskup pražský. 

Zlatá medaile je devítidukát, tedy uncová medaile o váze 31,1 gramu, průměru 45 milimetru a ryzosti 999/1000. Stříbrný dvoutolar o váze 58 gramů má průměr 46 milimetrů a ryzost 999/1000. Stříbrný tolar váží 28 gramů, průměr má 45 milimetrů a ryzost 999/1000.

Ražba se uskutečnila starou metodou, takzvaným balancierem – ručním šroubovým lisem, který se v mincovnách používal přibližně do poloviny 16. století. Proto se na nich mohou objevovat například stíny, dvojité rázy či další odchylky. 

Jedná se o limitovanou ražbu. Zlatých morových medailí vzniklo pouze několik desítek kusů, stříbrných dvoutolarů je stejný počet. U stříbrných tolarů je maximální limit 500 kusů. Medaile byly nabídnuty jen členům České numismatické společnosti.

Velké poděkování za ideový návrh patří panu Petrovi Bártovi z České numismatické společnosti z pobočky v Hradci Králové. Medaile se díky preciznímu provedení jistě stanou ozdobou mnoha sbírek a budou dělat radost svým majitelům.

Tento článek vzniknul především kvůli množícím se dotazům na tuto ražbu a také kvůli řadě nepřesných informací, které se v souvislosti s ní objevují. 

Přejít nahoru