Numismatická sbírka a její rozdělení dle systému

Numismatiská sbírka

Numismatická sbírka je soubor mincí, medailí nebo dalších platidel shromažďovaných a kompletovaných podle určitého systému.

Za prvního sběratele mincí se považuje italský básník Francesco Petrarca, který dokonce chtěl přimět k zájmu o sběratelství českého krále a římského císaře Karla IV., a tak mu daroval několik antických mincí.

Renesance s sebou přinesla zájem o antické civilizace a o řecké a římské mince jako výraz uměleckého projevu těchto kultur. V období vrcholné renesance vznikaly mnohdy rozsáhlé mincovní sbírky mezi šlechtou. Například známé rudolfínské sbírky měly obsáhlou kolekci starověkých mincí. Tyto aristokratické sbírky, pečlivě udržované ale i nově zakládané v průběhu 18. století v osvícenském duchu se později stávaly vděčným zdrojem studijního materiálu a základem muzejních sbírek.

Vlastní sbírky měly také banky, školy a univerzity.

Sbírky podle systému

Ročníkové sbírky obsahují mince z konkrétního období, například z doby první republiky.

Tématické sbírky se zaměřují na sbírání mincí nebo medailí s jedním tématem.

Geografické sbírky zahrnují mince či medaile z jedné lokality. Často takovou sbírku vymezuje i časové období.

Exotická sbírka obsahuje nejrůznější speciality a exotické kusy. Může se jednat například o sbírání odražků nebo zkušebních ražeb a podobně.

Moderní sbírka se věnuje sbírání mincí ražených obvykle po roce 1970. Příkladem je sbírání stříbrných či zlatých pamětních mincí, pamětních mincí ČNB nebo aktuálních oběžných mincí.

Přejít nahoru