Za vlády Václava IV. klesla kvalita grošů

Václav IV. byl českým a římským králem, synem Karla IV. a Anny Svídnické. V roce 1378 nastoupil po smrti Karla IV. na trůn. Za jeho vlády se v omezeném množství razily dukáty, hlavní produkcí byly ale pražské groše z mincovny v Kutné Hoře. U grošů dochází k produkci obrovského množství, to mělo za následek pokles kvality i provedení. V roce 1384 končí ražba parvů a zavádí se ražba jednostranných peněz, které měly mít hodnotu sedminy groše. Po roce 1383 vznikaly také dvoustranné haléře. Falcká mincovna Erlangen dodávala do roku 1400 dvoustranné feniky a unikátní půlgroše dvou typů. 

V roce 1407 vydal Václav IV. nový mincovní řád, kterým snížil ryzost grošů na 610/1000 a penízů na 400/1000. Nekvalitní mince odmítali v zahraničí a v německých městech se často kontramarkovaly. 

Přejít na začátek