Zachovalost mincí

Zachovalost mince hodnotí stupeň narušení mincovních obrazů a opisů při oběhu, netýká se tedy chyboražeb. Zachovalost společně se vzácností určují cenu mince na sběratelském trhu.

U nás se ustálilo označování zachovalosti mincí na stupnici od nuly do pěti. Stupeň 5 je nejhorší. Zvlášť se hodnotí líc a zvlášť rub mince a tyto dvě hodnoty se oddělují lomítkem. Číselné hodnoty nemusejí být stejné. Někdy se lze setkat i se zápisy se znaménky plus a mínus, která říkají, že kvalita mince je o něco lepší než uvedený stupeň, ale nedosahuje stupně lepšího, a nebo naopak že je o něco horší. Například zápis 3-/3- a 4+/4+ vyjadřují minci v podobné zachovalosti někde mezi 3/3 a 4/4.

Označení leštěné razidlo, PROOF

Nejde přímo o zachovalost mince, ale o upozornění na zvláštní proces ražby. Mince jsou určené pro sběratelské účely, jedná se o speciální edice nebo reprezentativní ražby. Ražba se provádí pomocí speciálně leštěných razidel. Taková mince má velmi lesklé pozadí a matné reliéfy. Mince musí být vždy ve speciálních pouzdrech nebo častěji ve speciálních krabičkách, protože jsou náchylné k oxidaci. Nenávratně poškodit je můžou i pouhé stopy potu na rukou.

Označení ražební lesk, RL, UNCIRCULATED, UNC

Perfektně zachovalá běžná mince. V zachovalosti RL by se měly teoreticky vyskytovat všechny mince, oběžné i pamětní. Mince nesmí mít žádné známky oběhu, manipulace ani stopy po styku s ostatními mincemi. U oběžných mincí se tato kvalita nevyskytuje, lze jí dosáhnout pouze u mincí, se kterými se už od ražby zachází velmi opatrně. Mince by měla mít ochranný obal.

Označení 0/0, ALMOST UNCIRCULATED , AU
Perfektně zachovalé mince s leskem, které mají jen drobné stopy po manipulaci nebo po styku s ostatními mincemi. Stopy lze odhalit jen pod lupou.

Označení 1/1, EXTREMLY FINE, XF

Velmi pěkná zachovalost, čisté kontury včetně detailů, skvělá čitelnost textu. Mince má často zbytky lesku. U zachovalosti 1 jsou přípustné velmi drobné stopy po manipulaci nebo po styku s jinými mincemi, které jsou viditelné i pouhým okem. Mince ale nesmí mít jiná poškození

Označení 2/2, VERY FINE, VF

Mince může mít drobně rozmazané kontury, nápisy by ale měly být jasně čitelné. Mince může obsahovat drobné stopy po styku s ostatními mincemi, případně i jeden drobný úhoz na hraně.

Označení 2, FINE, F
Mince má neostré kontury, může dojít k barevné změně, zřetelné jsou stopy po styku s ostatními mincemi, případně i drobné úhozy na hraně. Čitelnost nápisů může být na několika místech přerušená, ale nápis je stále čitelný.

Označení 3, VERY GOOD, VG

Mince má neostré kontury, drobné stopy koroze nebo barevné změny. Vykazuje silné stopy oběhu, nápisy jsou hůř čitelné, mince je ale stále určitelná podle typu, data a mincovny. Jako 3 jse značí také mince, které mají vyvrtanou dírku pro nošení na krku, špendlík, stopu po něm, nebo ouško na zavěšení.

Označení 3-/3- až 4/4, GOOD, G

Mince vykazující značné stopy oběhu, může být poškozená vrypy nebo škrábanci. Mince musí být typově přesně určitelná, ale nemusí být určitelné všechny atributy – rok, mincovna a podobně.

Označení 4/4 až 5/5, FAIR, FR, POOR, PR
Špatně zachovalé mince, případně mincovní fragmenty. Mince může být už zcela neurčitelná, někdy dokonce ani není poznat, zda se jedná o minci.

ČSanglickéněmecképopis
ProofProofPP
(Polierte Platte)
Mince z leštěných razidiel, pouze moderní mince
0/0UNC
(Uncirculated)
St. (Stempelglanz alebo Stempelfrisch)Mince nikdy nebyla v oběhu, bez závad
1/1EF alebo XF
(Extremely fine)
vz., vorz. alebo vzgl.
(Vorzüglich)
Výborně zachovaná mince s nepatrnými stopami po oběhu
2/2VF
(Very fine)
s.sch.
(Sehr schön)
Horší mince s viditelnými stopami po oběhu
3/3F
(Fine)
sch.
(Schön)
Stále zachovalá mince se zřetelným motivem, výraznější stopy po oběhu
4/4G
(Good)
s.g.e.
(Sehr gut erhalten)
Mince značně poškozená, slabě zřetelný motiv. Ve sbírkách je většinou pro svou mimořádnou vzácnost
Přejít nahoru