Zajímavosti o měně panovníků

Václav údajně v období mezi roky 921 a 935  razil denáry se svým jménem, nedají se mu ale s určitostí přisoudit.

Boleslav I. razil v letech 935 až 972 první historicky doložené mince v českých zemích.

Boleslav II. razil mince od roku 972 do roku 999,  založil mincovnu na Vyšehradě a za jeho vlády se na mincích objevují motivy převzaté z anglických mincí, například meč, pták nebo luk se šípem.

Emma, manželka Boleslava II., přezdívaná tajemná královna, razila  denáry ethelredského typu. Dosud není jasné, zda se tak stalo za života jejího manžela nebo po jeho smrti.

Jaromír razil v letech 1003 až 1034 mince převážně karolinského typu, jednalo se o první mince s nápisem, kterým bylo jméno svatého Václava.

Oldřich v době od roku 1012 do roku 1034 vydával mince, na jejichž lícní straně je velmi často vyobrazen s péřovou čelenkou.

Břetislav I. razil mince, jejichž lícní strana jej zobrazovala sedícího na koni, na rubu byl svatý Václav nebo motiv ptáka.

Vratislav II. razil od roku 1054 denáry Olomouckého knížectví, od roku 1061 také české denáry. Za jeho vlády došlo k rychlému znehodnocení měny.

Eufemie, manželka knížete Oty I. Sličného, razila v letech 1087 až 1095 denáry Olomouckého knížectví.

Břetislav II. v letech 1092 až 1100 razil denáry české a denáry Brněnského knížectví. Mince  svým vzhledem a zpracováním patřily k nejkvalitnějším, přesto jejich kupní síla nebyla vysoká.

Vladislav II. razil denáry v letech 1140 až 1158. Mince měly nízkou jakost, někdy až 0,050 namísto původně určené jakosti 0,960. Některé jsou dokonce jen měděné s pouhým postříbřením.

Bedřich nechal v letech 1172 až 1178 razit mince, jejichž  jakost někdy  klesla až na úroveň 0,010.

Přemysl Otakar I. razil  české denáry asi do roku 1210, poté je postupně nahradil nový typ mincí, brakteáty.

Václav II. od roku 1278 do roku 1300 razil české a moravské brakteáty, poté začal razit české groše.

Rod hrabat Šliků v letech 1520 až 1528 jako první u nás razil stříbrné tolary (Jáchymovské)

Ferdinand I. od roku 1526 nejprve razil groše, později tolary a krejcary. Od jeho dob se všechny mince označují letopočtem, od roku 1527 pak i značkou mincovny a mincmistra

Přejít nahoru