Základní numismatické pojmy

avers – přední lícová strana mince, na které obvykle bývá nominální hodnota mince

revers – zadní rubová strana mince, kde bývá obvykle znak panovníka nebo znak státu, který minci razí.

dukát – zlatá benátská mince ražená od roku 1285, později se rozšířila i do zaalpských zemí Evropy. V Čechách se první dukát vyrazil v roce 1325. V Československu vznikaly dukáty v letech 1923 až 1938 jako obchodní zlaté mince, v 50.a 70.letech pak jako pamětní mince.

hřivna denárů pražských  – základní jednotka pro měnovou reformu v roce 1300 v Čechách. Tato hřivna měla hmotnost 253,14 gramů stříbra o ryzosti 93,7 %. Dělila se na 64 pražských grošů nebo 16 lotů ryzího stříbra.

kontramarka – malé značky dodatečně vyražené do plochy mince. Označovaly prodloužení platnosti mince, změnu velikosti nominálu nebo kvalitu mince.

medaile –  drobná nebo menší plastika používaná i jako vyznamenání nebo  připomínka významné události či výročí. Medaile jsou také druhem investice, kdy hodnotu drahého kovu, nejčastěji zlata a stříbra, zvyšuje umělecká hodnota a precizní zpracování.

mince – kus kovu určitého tvaru, za jehož střiž (hrubou váhu) a zrno (množství obsaženého drahého kovu) ručil stát nebo jiný vydavatel (např. panovník) na minci zobrazený obrazem či opisem. Mince plní funkci oběživa ve formě plnohodnotných (kurantních) mincí nebo ve formě drobných neplnohodnotných mincí.

mincmistr –  z německého Münzmeister byl v období od středověku do roku 1783 nejvyšší úředník, který spravoval mincovnu. Nad jednotlivými mincmistry v zemi či státě stál nejvyšší mincmistr. Ve středověku byl mincmistr královský úředník, jehož úkolem bylo kontrolovat ražbu nových mincí i mince, které byly v oběhu. V jeho pravomoci bylo také hledat a trestat padělatele.

numismatika – vědní disciplína, která zkoumá platební prostředky: předmincovní platidla, mince či jiná kreditní platidla (mince z obecných kovů, státovky, bankovky, směnky a podobně) a početní peníze. Cílem zkoumání je zachycení funkce těchto prostředků v procesu společné směny a to od nejstarších dob až po současnost.

otřelost – stopy nebo malé oděrky na povrchu mince, v místech, kde se dotýkaly jiné mince či předmětů. Oděrky jsou obvykle na nejvyšším reliéfu nebo na velkých hladkých plochách.

ročníková sada – soubor mincí tvořený jedním kusem každého nominálu ražených v daném roce. Často jsou už v mincovně zabalené do společné etue.

Označení vzácnosti mince – z anglického rare – vzácný

R – mince, která není zcela běžná

RR – mince vzácné, omezený počet dochovaných kusů.

RRR – velmi omezený počet dochovaných kusů, mince se objevuje jen velmi vzácně.

RRRR – existuje jen okolo deseti kusů, mince se považuje za velkou raritu.

RRRRR – unikát, existují maximálně tři kusy.

Označení kvality mince

0/0mince nebyla v oběhu, má ražební lesk, ostré detaily
1/1mince prošla oběhem, všechny detaily jsou neotřelé, drobné vady z oběhu
2/2mince je nepatrně otřelá
3/3mince má neostré kontury, případně drobné stopy koroze či barevné změny povrchu, vykazuje silné stopy oběhu, někdy může být i drobně poškozená. Nápisy mohou být hůř čitelné, mince lze ale stále určite podle typu, data a mincovny Zkratky Ag (AR) (argentum)- stříbroAu (AV) (aurum) – zlatoBr (AE) (bronz) – dvou i vícesložková slitina mědi a jiných kovů (cín, olovo, hliník) typické barvyCu (cuprum) – měď, levný kov k výrobě mincí, který se přidává i do slitin, například do mosazi (slitina se zinkem)Ni (niccolum) – označení pro nikl, levný kov často přidávaný do slitin.Zn (zincum) – označení pro zinek   
Přejít nahoru